Amalinizde Rızayı İlahi Olmalı....

 

AMELİNİZDE RIZÂ-YI İLÂHÎ OLMALI.
EĞER O RÂZI OLSA, BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMİYETİ YOK.
EĞER O KABUL ETSE, BÜTÜN HALK REDDETSE TE'SİRİ YOK.
O RAZI OLDUKTAN VE KABUL ETTİKTEN SONRA, İSTERSE VE HİKMETİ İKTİZA EDERSE, SİZLER İSTEMEK TALEBİNDE OLMADIĞINIZ HALDE, HALKLARA DA KABÛL ETTİRİR, ONLARI DA RAZI EDER.
ONUN İÇİN, BU HİZMETTE DOĞRUDAN DOĞRUYA YALNIZ CENAB-I HAKK'IN RIZASINI ESAS MAKSAD YAPMAK GEREKTİR.

Bediüzzaman Said Nursi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !